https://www.trappenfabrikanten.nl/over-ntf/contributie
 
 

Jaarlijkse contributie

2023

Leden: € 900 (ongeacht bedrijfsomvang)
Buitengewone leden: € 900 (ongeacht bedrijfsomvang)
Entreebedrag: € 400

Per jaar betaalt ieder lidbedrijf een extra bijdrage van € 100 voor de vertegenwoordiging van de NTF in de diverse normcommissies (TGB, NEN 2608).

Voor buitengewone leden geldt geen entreegeld, maar wel een secretariaatsbijdrage aan de Metaalunie ter hoogte van 50% van de op dat moment geldende Metaalunie contributie.

Ik meld me aan