https://www.trappenfabrikanten.nl/over-ntf/contributie
 
 

Jaarlijkse contributie

De contributie voor 2019 is vastgesteld op € 965.
Contributie buitengewone leden is € 965.
(de genoemde bedragen zijn ex-btw)

Ik meld me aan