https://www.trappenfabrikanten.nl/activiteiten
 
 

ACTIVITEITEN

NTF behartigt de belangen van alle trappenfabrikanten in Nederland. Dat doen we door het bijhouden van regelgeving omtrent trappenbouw, promotie van de branche en zetten we in op kwaliteitsverbetering.

Regelgeving

- NTF vertaalt de soms zeer complexe (inter)nationale wet- en regelgeving naar de dagelijkse praktijk.
- NTF adviseert bedrijven over de juiste toepassing van onder andere van het Bouwbesluit.
- NTF deelt de kennis over (inter)nationale wet- en regelgeving.

Promotie en delen van kennis

- NTF onderhoudt contacten met de overheden en werkt samen met relevante (branche)organisaties.
- NTF verspreidt informatie aan leden en marktpartijen.
- NTF stimuleert het onderlinge contact tussen stalen trappenfabrikanten.
- NTF organiseert ledenvergaderingen, gecombineerd met interessante excursies.

Kwaliteitsverbetering en opleiding

- NTF streeft aanscherping van kwaliteit na, inclusief oppervlaktebehandeling.
- NTF ontwikkelt specifieke opleidingen voor productie- en montagemedewerkers, werkvoorbereiders en constructeurs.

Samenwerking met de Koninklijke Metaalunie

- In samenwerking met de Koninklijke Metaalunie, behartigt de NTF de individuele belangen van de leden.