https://www.trappenfabrikanten.nl/over-ntf/commissies
 
 

Commissies

NTF heeft een aantal speerpunten geformuleerd. Bestuur en commissies zetten zich samen in om te werken aan de speerpunten.

Technische commissie

 • Toepasbaar maken van het Bouwbesluit in de vorm van een handboek en NTF Matrix.
 • Duidelijkheid verschaffen in complexe regelgeving trappenfabrikanten.
 • Technische vraagstukken die betrekking hebben op de branche en vraagbaak voor de leden
  Commissieleden: Berry Donkers, René Schijf.

Publiciteitscommissie

 • Promotie van de stalen trappenbranche.
 • Nieuwsbrieven, website en social media.
 • Werving nieuwe leden.
 • Publicaties in vakbladen.
  Commissieleden: Henk van Ee, Marcus Goldsteen, Kees Mol, vacature, branchemanager.

Opleidingscommissie

 • Vaststellen welke cursussen en opleidingen nodig zijn om het kwaliteitsniveau van de branche op peil te houden.
 • Organiseren van deze cursussen (in samenwerking met de Technische Commissie voor de cursusinhoud).
 • Ontwikkelde cursussen: werkplaatsmedewerker trappenbouw en montagemedewerker trappenbouw.
  Commissieleden: Tonnie Stoops, vacature, branchemanager

Duurzaamheidcommissie

 • Vertalen van regelgeving omtrent Duurzaam Bouwen naar de trappenfabrikanten
 • Voorbereiden en begeleiden van de opzet van een LCA (Levens Cyclus Analyse) voor de Milieu Database (EPG; Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen )
  Commissieleden: Hendrik Jan v.d. Bergh, Matthijs Blonk, Henk van Ee, Evert Kolk, René Schijf, Nico Teunissen.

Ad hoc commissie montageplannen

 • Samenstellen van een standaard montageplan voor de trappenbranche. 

Externe commissies

NTF heeft zitting in diverse NEN-commissies om de belangen van de stalen trappenfabrikanten te behartigen.

Commissie NEN 3509

(Regelgeving, Bouwbesluit stalen trappen en leuningwerk)
De NTF heeft zitting bij de NEN, waarbij het doel is om de steeds veranderende wet- en regelgeving te volgen en te vertalen naar de leden en zelf mee te denken bij de wijzigingen. Deze commissie heeft voor de NTF-leden de NTF Matrix ontwikkeld, die gemakkelijk en duidelijk de regelgeving bevat over stalen trappen en leuningwerk.
Commissieleden: Kees Mol, René Schijf.

Commissie NEN 2608

(Vlakglas voor gebouwen. Weerstand tegen windbelasting. Eisen en bepalingsmethoden)
NTF is continu bezig de belangen van de trappenfabrikanten te behartigen in deze commissie. Ook is NTF als eeste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
Commissieleden: René Schijf.

Commissie NEN-EN-ISO14122

(Veiligheid van machines - permanente toegangsmiddelen tot machines)
Ook in de deze commissie behartigt de NTF de belangen van de trappenfabrikanten en verschaft wij duidelijkheid in de soms schijnbaar tegenstrijdige regelgeving tussen EN10901-1 en de NEN-EN-ISO14122.
Commissieleden: René Schijf, Berry Donkers.