https://www.trappenfabrikanten.nl/activiteiten/ntf-matrix/matrix-disclaimer
 
 

NTF Matrix disclaimer

‘De NTF Matrix is een door de Nederlandse Trappen Fabrikanten (hierna: ‘de NTF’) opgesteld en verstrekt overzicht van wet- en regelgeving op het gebied van de nieuwbouw van trappen en vloerafscheidingen ten behoeve van haar leden’.

De NTF Matrix heeft als doel informatie te verstrekken over de toepassing van het Bouwbesluit en de geldige normen. (eventueel: Voor exacte waardebepaling en toepassing, verwijst de NTF naar het meest actuele Bouwbesluit en de aangewezen normen.)

Alle rechten, waaronder in ieder geval de auteursrechten worden verstaan, op zowel de benaming ‘NTF Matrix’ als (een deel van) de inhoud van de NTF Matrix, berusten bij de NTF. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de NTF, is het niet toegestaan de NTF Matrix of enig onderdeel daarvan openbaar te maken, te verveelvoudigen of te gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de inhoud en samenstelling van de NTF Matrix, kan de NTF niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Het gebruik van de NTF Matrix komt dan ook geheel voor risico van de gebruiker. De NTF aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de NTF Matrix.’

  • Controleer of de datum van dit rapport de meest recente is op www.trappenfabrikanten.nl
    Huidige versie: revisie 03 - januari 2015
  • Opmerkingen of eventuele onjuistheden kunnen worden doorgegeven aan het NTF secretariaat.