https://www.trappenfabrikanten.nl/over-ntf/opzeggen
 
 

Opzeggen lidmaatschap

Mocht u uw NTF-lidmaatschap willen opzeggen, dan kunt u dit doen door voor 1 juli een aangetekende brief te sturen naar het NTF-secretariaat. Hierin zegt u uw lidmaatschap op met in achtneming van de opzegtermijn van 6 maanden en tegen het einde van het kalenderjaar.

Adresgegevens

Koninklijke Metaalunie
Ter attentie van het  NTF-secretariaat
Postbus 2600
3430 GA  NIEUWEGEIN