https://www.trappenfabrikanten.nl/ntf-ledenvergadering-21-april-2016/_410_n__29_NL_115
 
 
Stoer en duurzaam staal heeft de wind in de rug
fabrikant-plaatst-meer-dan-400-000-trappen
11 oktober 2018

NTF-ledenvergadering op locatie bij TNO in Delft


Op donderdag 21 april a.s. zal de NTF-ledenvergadering bij TNO in Delft plaatsvinden. Het thema voor deze vergadering is
‘TRILLINGEN IN TRAPPEN’.

Beste NTF-leden,

Zoals in de maart editie van de NTF-nieuwsbrief aangekondigd, ontvangt u hiermee de uitnodiging voor de NTF-ledenvergadering die op donderdagmiddag 21 april a.s. bij TNO in Delft zal plaatsvinden. Ook deze vergadering staat weer in het teken van veel informatie die volledig gericht is op de NTF-leden. TNO houdt aansluitend aan de ledenvergadering een presentatie over trillingen in constructiedelen zoals trappen en een rondleiding in het laboratorium staat ook op het programma. Het is uiteraard mogelijk om uw werkvoorbereider, tekenaar of constructeur mee te nemen naar deze bijeenkomst.

Verder heeft Jan Matel ervaring opgedaan met de EN 9606 die het kwalificeren van lassers beschrijft. De voordelen die hij ziet met het invoeren van deze norm in zijn bedrijf wil hij graag delen met de overige NTF-leden.

Uiteraard is er ook plaats voor luchtigere onderwerpen, zoals het 10-jarig bestaan van de NTF.
 
Programma
15:00 uur: Welkom bij TNO, korte introductie van TNO - door Chris Geurts
15:15 uur: NTF-ledenvergadering
16:45 uur: Presentatie Trillingsonderzoek bij TNO - door Carine van Bentum
17:15 uur: Rondleidingen in het Lab van TNO - door David Remans
18:00 uur: Soep en broodjes (deels parallel aan rondleiding)
19:00 uur: Einde programma

Nagegaan wordt nog of het mogelijk is aan het einde van de meeting een demonstratie te geven met als onderwerp ‘trillingen in trappen’.

Over het onderwerp Trillingsonderzoek bij TNO

Trillingen in de gebouwde omgeving zijn van alle dag. Deze trillingen kunnen leiden tot gevoelens van onbehagen, schades aan gebouwen of het disfunctioneren van mensen en apparatuur. TNO voert toegepast onderzoek uit naar de eigenschappen van trillingen, hun oorzaak en de effecten op omgeving, gebouwen en mensen.

TNO heeft met partners uit het Nederlandse bouwbedrijfsleven onderzoek uitgevoerd naar de trillingsgevoeligheid van lichte bouwconstructies met name gericht op vloeren. Met dit onderzoek is inzicht verworven in de mogelijkheden om in deze constructies de effecten van trillingen te beïnvloeden. In de presentatie zal worden ingegaan op de resultaten van deze onderzoeken en zal ingegaan worden op de link met trappen.

Een tweede onderwerp wat de gemoederen bezig houdt zijn de aardbevingen in Groningen. Nadat in 2012 een aardbeving met magnitude 3,6 is geregistreerd wordt door alle betrokken partijen  onderzoek uitgevoerd om Groningen aardbevingsbestendig te maken. TNO is betrokken bij de richtlijnen en normen die hiervoor in ontwikkeling zijn, we adviseren en reviewen met betrekking tot berekeningen aan gebouwen en installaties. TNO heeft een meetnet ingericht waar real-time in 300 gebouwen de optredende trillingen worden geregistreerd, waardoor direct na een aardbeving een beeld ontstaat van de optredende trillingsniveaus in de gebouwen. Daarnaast heeft TNO de beschikking over experimentele faciliteiten om producten en systemen te toetsen op de effecten van aardbevingen (en andere trillingsbronnen).

Over TNO

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie met circa 3000 medewerkers. Wij geloven in gezamenlijke creatie van waarde in maatschappelijke én economische termen. Doelgericht innoveren, dat is waar TNO voor staat. We ontwikkelen kennis niet om de kennis, maar om de praktische toepassing.

Aanmelden kan via info@trappenfabrikanten.nl. Vermeld bij uw aanmelding de voor- en achternaam van de deelnemer(s) en of u van de broodjes en soep gebruik wilt maken.

Locatiegegevens:
TNO Delft  – MEC (materialen, energie, constructies) laboratorium
Schoemakerstraat 97k
2628 VK Delft
t. 088-8663000
Route

Graag tot ziens op 21 april!