https://www.trappenfabrikanten.nl/mijn-ntf/verslagen/korte-terugblik-ntf-vergadering-bij-berner-03-12-2015

NTF-LEDENVERGADERING BIJ BERNER

3 DECEMBER 2015 – KORTE TERUGBLIK


Op donderdag 3 december werden de NTF-leden in het Berner Trainingscentrum te Waardenburg ontvangen voor de NTF-najaarsledenvergadering. Na deze ledenvergadering volgde een uitgebreide presentatie door enkele medewerkers van Berner.
De Berner rekensoftware kent handige tips om een ankerberekening te verbeteren en te selecteren op efficientie en dat zowel op kosten als op uitvoering. Bij het opstarten van het grafische en 3D programma, staat de meest ongunstige waarde standaard geselecteerd. Er is een genummerd stappenplan als hulpmiddel bij de berekeningen en de resultaten van het gekozen anker zijn altijd direct zichtbaar. Tevens is ook de dikte van de voetplaat te berekenen. Het programma wordt wat betreft assortiment en regelgeving altijd door Berner actueel gehouden.

De rekensoftware bevat ook de modules wapening ontwerp, mortelcalculator en houtverbindingen. Al met al een softwareprogramma dat gebruiksvriendelijk is en waar iemand, die iets van berekenigen afweet, bijvoorbeeld een trappentekenaar, al snel gebruik van kan maken. Ook biedt Berner ondersteuning en advies aan bij het maken van specifieke berekeningen. Ook trainingen, toolboxmetingen of uitleg bij plaatsing met bijbehorende trekproeven behoren tot de mogelijkheden.
Na deze uitleg werd een demonstratie gegeven waarbij een BZA anker M10 uit een betonblok werd getrokken. De benodigde kracht die het anker kon opnemen volgens de berekening was 9,25 KN. Bij de test was de gemeten waarde waarbij het anker uit het beton kwam ca. 22,16 KN. Dit is bijna 2,5 x zoveel als uit de berekening kwam. Ervanuitgaande dat er in die berekening ook al gerekend is met een veiligheid van 1,5, kan zo’n anker dus heel veel kracht opnemen.